پودر لباسشویی وتاریخچه تولیدآن در جهان

پودرلباسشویی و تاریخچه ساخت و تولید آن

پودر لباسشویی و تولیدات به تاریخ ساخت صابون مربوط می‌شود. اولین نشانه های وجود صابون بعداز پودر لباسشویی وبرای

نخستین بار در بابل یافت شد. نشانه هایی که می گفت اجدادمان صابون را ۴۸۰۰ سال قبل ساخته‌اند. در اسناد بدست آمده از

مصر باستان نیز شواهدی زیادی دیده می‌شود که مصریان از صابون استفاده میکرده‌اند. از حمام تا کلینیک ها و رختشوی خانه های

آن موقع، صابون ها اهمیت خاصی داشته و در همه جا نقشی ویژه ایفا کرده‌اند.بــه دلیــل اینکــه در مصر باستان، بهترین راه

براشستشوی لباس ها، لگدکوب کردن آن ها بود، در آن موقع “یک جفت پای فرورفته در آب” را به عنوان نشانه شستشو می

شناختند. برای گروهی از مردم تنها راه معیشتی، شستشـوی البسه دیگران با پاهایشان بود. فرآینـد شستشـو در آن زمان خیلی

ساده بود. در آن دوره، این امر در رختشویخانه ها تنها بـا لگدکوب کردن، ساییدن البسه با دسـت به یکدیگر و روش های ابتدایی

دیگر انجام می شـد. مردم آن دوران بـه خوبی می دانسـتند که ا گر به آب موادی افزوده شـود، قـدرت پاک کنندگی آن را افزایش

می دهد. از این رو، آن ها از آب گرم یـا آب باران کـه اثر نظافتی بهتری نسـبت به آب خالص دارد، بـه منظور شستشـو اسـتفاده

می کردند.

پودر لباسشویی وتاریخچه ساخت آن

به همین خاطر برای شستشوی بهتر، همراه سدیم سیلیکات مصری هـا از سـود (کربنات سدیم) برای افزایش قـدرت شویندگی

استفاده می کردند. از این آب بعدا برای ساختن آب نرم تر به عنوان مکمل اسـتفاده کردند.اما در واقع این رومی ها بودند که

استفاده از صابون، روغن و خاکستر را عمومی و متداول ساختند. در آن زمان عموم مردم و همچنین خانواده های اشراف از

محصولات شوینده (غالب آن، صابون بود) استفاده می‌کردند. بعد از سقوط امپراطوری روم، در قرن ۵ میلادی، سنت شستشو در

اروپا محو شد؛ اتفاقی که باعث شد تا وضعيت ضعیف بهداشتی بر این قاره حکم فرما شود و در نتیجه آن، مرض هايي همچون

طاعون و امثال آن، تا هزار سال گریبان اروپایی ها را بگیرد و پاندمی های متعددی را برای مردم به ارمغان آورد.

پودرلباسشویی ومدرن شدن فرایندهای تولید

اپودر لباسشویی واولین  گام‌های ساختش  به صورت صنعتی و در تولید انبوه طی جنگ جهانی اول مشاهده می‌شود. در سال

۱۹۳۰ زمانی که اقتصاد آلمان ضعیف و دسترسی آلمانی ها به صابون محدود بود، راه های تولید فراورده‌های الکی باز شد و همین

مساله نهایتا به افزایش تولید پودر لباسشویی توسط برندهای صعنتی منجر شد.

پودرلباسشویی ومدرن شدن روش های تولید

تا دهه ۵۰ میلادی، تقریبا تنها ماده شوینده برای البسه در کشورهای پیشرفته،پودر لباسشویی نبود بکه  صابون بود. به غیر از

صابون، ماده شوینده دیگری که برای شستن لباسها به کار می‌رفت، آلکیل بنزن سولفونات بود. اما از آنجاکه این ماده قادر به از بین

بردن باکتری ها یا قارچ ها نبود، تولیدکنندگان مجبور شدند.از مواد پیشرفته دیگری بهره بگیرند که قادر باشد چربی‌ها و میکروب‌های

زنده را از بین ببرند. از آن زمان تاکنون تولیدکنندگان مختلف به دنبال راه‌هایی برای بهبود پودرهای لباسشویی شوینده هستند. راه

هایی که کمک میکند تا پودرها یا مایع لباسشویی ای بسازند که در عین تخریب بافت کثیفی‌ها، باکتری ها و لکه ها، به پارچه

لباس صدمه وارد نکند.رفتـه رفتـه بـا توجـه بـه شـناخت عـوام مـردم نسـبت بـه ایـن مـواد شـوینده. حجـم اسـتفاده از آن هـا بـه

طـور چشـمگیری افزایـش یافـت. و ایـن امـر موجـب کمبـود مـواد شـوینده صابونـی در بـازار هـای جهانـی گردیـد. بدیـن ترتیـب بـا

تکیـه بـر علـم بشـر، در قـرن نوزدهـم اولیـن شـوینده هـای غیرصابونـی ازجمله پودر لباسشویی به مرور وارد بـازار شـدند. در اصـل،

کشـور آلمـان اولیـن تولیـد کننـده ی مـواد شـوینده مصنوعـی بـود. ایـن مـواد از آلکیـل نفتالیـن سـولفات کـه عمومـا بـا نـام تنسـاید

شـناخته مـی شـوند، تشـکیل شـدند. دومیـن کشـور پیشـرو در ایـن صنعـت پـس از آلمـان، ایـاالت متحـده آمریـکا بـود کـه در سـال

1933 محصولـی بـه نـام تجـاری دریافـت. را بـه بـازار جهانـی عرضـه کـرد.

پودر رختشویی فله صادراتی

پودر لباسشویی وتاریخچه پودر شوینده

پودرلباسشویی و آشنایی با صابون به عنوان اولین پاک‌کننده به قرن‌ها پیش برمی‌گردد اما رشد جمعیت و توجه انسان به بهداشت

موجب شده که تولید صابون یا شوینده‌های صابونی با منشأ طبیعی پاسخگوی مصرف و نیاز نباشد. در نتیجه، از اوایل قرن نوزدهم

مواد شوینده غیر صابونی وارد بازار شد. نخستین شوینده تجاری در سال 1878 میلا‌دی با نام پرزیل از طرف شرکت هنکل وارد بازار

آلمان شد. ورود شوینده‌های مصنوعی به بازار مدیون پیشرفت علوم و صنایع شیمیایی در دوران جنگ جهانی اول و همچنین کمبود

شدید چربی برای تولید صابون بود. نخستین کشوری که اقدام به تولید شوینده مصنوعی کرد، کشور آلمان بود که آلکیل نفتالین

سولفات‌ها را به نام تنساید تولید و عرضه کرد. در اواخر دهه 1920 و اوایل 1930 با ساخت آلکیل آریل سولفانات‌ها و پس از جنگ

جهانی دوم با پیدایش آلکیل بنزن سولفانات‌ها زمینه پیدایش پودرهای رختشویی فراهم شد.پودر لباسشویی فوا (FEWA) نخستین

شوینده مناسب برای پارچه‌های ظریف بود. که در سال 1932 وارد بازار آلمان شد. به دنبال آن در سال 1933 محصول مشابهی به

نام درافت در آمریکا به بازار آمد. پس از جنگ جهانی دوم در سال 1964 شرکت پراکتر اند گمبل محصول تاید را به بازار معرفی کرد.

جهت اطلاعات بیشتراینجا کلیک کنید.با همکاران ما در ارتباط باشید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.